როდის გაიხსნება გასართობი ცენტრები – შეზღუდვების მოხსნის გეგმა

პირ­ვე­ლი ეტა­პი (იწყე­ბა 27 აპ­რილს) მსუ­ბუ­ქი ავ­ტო­მან­ქა­ნე­ბით გა­და­ად­გი­ლე­ბა ტაქ­სე­ბის ოპე­რი­რე­ბა ონ­ლა­ინ-ვაჭ­რო­ბა (სა­ბი­თუ­მო და სა­ცა­ლო) მი­ტა­ნის მომ­სა­ხუ­რე­ბა ნე­ბის­მი­ერ პრო­დუქტზე ღია ტი­პის აგ­რა­რუ­ლი ბაზ­რე­ბის საქ­მი­ა­ნო­ბა მე­ო­რე ეტა­პი მე­ო­რე ეტა­პი მშე­ნებ­ლო­ბა სამ­შე­ნებ­ლო ზე­დამ­ხედ­ვე­ლო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბა სამ­შე­ნებ­ლო მა­სა­ლის წარ­მო­ე­ბა ავ­ტო­სამ­რე­ცხა­ო­ე­ბი და ავტო-სერ­ვი­სე­ბი (სრუ­ლად) კომ­პი­უ­ტე­რე­ბის, პი­რა­დი და გაიგე მეტი…