როდის გაიხსნება გასართობი ცენტრები – შეზღუდვების მოხსნის გეგმა

Spread the love

პირ­ვე­ლი ეტა­პი (იწყე­ბა 27 აპ­რილს)

 • მსუ­ბუ­ქი ავ­ტო­მან­ქა­ნე­ბით გა­და­ად­გი­ლე­ბა
 • ტაქ­სე­ბის ოპე­რი­რე­ბა
 • ონ­ლა­ინ-ვაჭ­რო­ბა (სა­ბი­თუ­მო და სა­ცა­ლო)
 • მი­ტა­ნის მომ­სა­ხუ­რე­ბა ნე­ბის­მი­ერ პრო­დუქტზე
 • ღია ტი­პის აგ­რა­რუ­ლი ბაზ­რე­ბის საქ­მი­ა­ნო­ბა
 • მე­ო­რე ეტა­პი

მე­ო­რე ეტა­პი

 • მშე­ნებ­ლო­ბა
 • სამ­შე­ნებ­ლო ზე­დამ­ხედ­ვე­ლო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბა
 • სამ­შე­ნებ­ლო მა­სა­ლის წარ­მო­ე­ბა
 • ავ­ტო­სამ­რე­ცხა­ო­ე­ბი და ავტო-სერ­ვი­სე­ბი (სრუ­ლად)
 • კომ­პი­უ­ტე­რე­ბის, პი­რა­დი და სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო სა­ქონ­ლის რე­მონ­ტი
 • სა­რეკ­რე­ა­ციო ზო­ნე­ბის ფუნ­ცქი­ო­ნი­რე­ბა

მე­სა­მე ეტა­პი

 • სა­ცა­ლო და სა­ბი­თუ­მო მა­ღა­ზი­ე­ბი, რომ­ლებ­საც გა­აჩ­ნი­ათ და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი შე­სას­ვლე­ლი ქუ­ჩი­დან (გარ­და მო­ლე­ბი­სა)
 • ყვე­ლა ტი­პის ღია ბაზ­რო­ბა
 • ყვე­ლა ტი­პის წარ­მო­ე­ბა
 • სა­გა­მომ­ცემ­ლო საქ­მი­ა­ნო­ბა

მე­ო­თხე ეტა­პი

 • სა­ვაჭ­რო მო­ლე­ბი
 • ღია ტი­პის რეს­ტორ­ნე­ბი/კვე­ბის ობი­ექ­ტე­ბი
 • ყვე­ლა ტი­პის სა­ფი­ნან­სო მომ­სა­ხუ­რე­ბა
 • სი­ლა­მა­ზის სა­ლო­ნე­ბი და ეს­თე­ტი­კუ­რი მე­დი­ცი­ნის ცენ­ტრე­ბი

მე­ხუ­თე ეტა­პი

 • და­ხუ­რუ­ლი ტი­პის ბაზ­რე­ბი და ბაზ­რო­ბე­ბი
 • ყვე­ლა ტი­პის რეს­ტორ­ნე­ბი/კვე­ბის ობი­ექ­ტე­ბი (ად­გილ­ზე მომ­სა­ხუ­რე­ბით)

მე­ექ­ვსე ეტა­პი

 • გა­სარ­თო­ბი, სპორ­ტულ-გა­მა­ჯან­სა­ღე­ბე­ლი, შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი საქ­მი­ა­ნო­ბა
 • აზარ­ტუ­ლი და სხვა მომ­გე­ბი­ა­ნი სა­თა­მა­შო ბიზ­ნე­სი
 • სას­ტუმ­რო­ე­ბი
 • სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბი
 • ყვე­ლა სხვა საქ­მი­ა­ნო­ბა (არა­დის­ტან­ცი­ურ რე­ჟიმ­ში)

Spread the love

Leave a Comment