საქართველოს მთავრობის დადგენილების თანახმად ბავშვთა გასართობი

ცენტრები იხსნება 7 ივლისს.